Otizm

Otizm, 5 adet yaygın gelişim bozukluklarından biridir. Sosyal iletişimde anormallikler, yüksek tekrar gösteren davranışlar olarak karakterize edilir.  Otizm beyinde bulunan sinir hücrelerinin ve sinapsislerin bağlanmalarının ve organizasyonlarının değişmesiyle beynin bilgi işlemesinin etkilendiği ve tam olarak nasıl meydana geldiği bilinmeyen bir hastalıktır.

Otizmde, tek olarak uygulanabilen hiçbir tek tedavi yöntemi tek başına yeterli değildir ve tedavi çocuğun ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Aileler ve eğitim sistemi tedavinin temel dayanakları olmakla birlikte kombin tedavi yaklaşımı oldukça önemlidir.

Otizmde SVF Kök Hücre Tedavisi

Yapılan çalışmalarda kök hücre tedavisinin metabolizma, bağışıklık sistemi, hasar görmüş hücre ve dokular üzerine etki etme yeteneğinin olduğu ortaya konmuştur.

SVF kök hücre uygulamasının, vücut organ ve sistemlerinin tümüne olumlu etkileri olmakla birlikte bu tedavinin öncelikli hedef organı beyindir. Otizm hastalığında beynin hafıza, konsantrasyon, ilgi, konuşma vb. fonksiyonlar ile ilgili kısımları hasar görmektedir. Kök hücre tedavisi beyine giden kan ve oksijen akışının artmasına (gelişmiş perfüzyon), hasarlı nöronların yenilenmesine ve yeni damarların oluşumuna destek olur. Belli bir süre sonra nakledilen kök hücreler çevrelerinde bulunan hücreleri işlevsel hale getirir ve bu hücreler çoğalarak beyaz ve gri maddenin rejenerasyonunu sağlar. Böylece nörolojik semptomlarda azalma ve zeka kapasitesinde artış gözlemlenir.

Yapılan çalışmalarda, kök hücrelerin aynı anda birden fazla işlevi görmek üzere aktive olabildiğini göstermiştir.

 • Bağışıklık;
 • Metabolizma;
 • İletişim yetenekleri;
 • Öğrenme, hafıza ve düşünme kapasitesi.

Kaybolan (eksik) nöron bağlantılarının yenilenmesi, yeni nöron bağlantılarının oluşumu ile sinaptik iletişimin iyileştirilmesi ve yeni nöron bağlantılarının geliştirilmesi sonucu beyin fonksiyonlarının arttırılmasıyla hastalıkta iyileşme sağlanabilmektedir.

Kök hücre tedavisi gören otizm hastalarındaki beklenen iyileşmeler:

 1. Farklı yiyeceklere karşı daha iyi tolerans ve sindirimde iyileşme. Bazı çocuklarda, kendiliğinden yeni yiyeceklerin denendiği görülmüştür.
 2. Çocukta daha iyi iletişim kurma becerisi (öncelikle göz kontağı).
 3. Evde ve dış ortamda daha uygun davranışlar gösterme.
 4. Gürültü, yabancı kişiler ve parlak renklerden daha az korkmak veya hiç korkmamak.
 5. Konuşma yeteneğinde iyileşme (eğer çocuk hiç konuşmuyorsa sesler çıkarmaya ve hecelemeye başlıyor ve sonrasında kelimeler kullanıyor).
 6. Yazma becerilerinde iyileşme ve gelişme.
 7. Kendi kendine bakımla ilgili becerilerde iyileşme.
 8. İlgi gösterme ve konsantrasyonda iyileşme.

Yukarıdaki çeşitli iyileşmelerin derecelerinde farklılıklar görülse de vakaların büyük çoğunluğunda ilerleme kaydedildiği bildirilmiştir.
Kök hücre tedavisi otizmin tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Otizm hastalığı ve  farklı derecelerde otistik bozukluklara sahip birçok çocuğa yardımcı olunabilmektedir. Bununla birlikte optimum sonuçların elde edilebilmesi için kök hücre tedavisi tek başına değil, diyet ve eğitim programı gibi entegre tedavilerle birlikte uygulanması tavsiye edilir.

Bilimsel Çalışmalar

 1. Ichim TE, Solano F, Glenn E, et al. Stem Cell Therapy for Autism. Journal of Translational Medicine. 2007;5:30. doi:10.1186/1479-5876-5-30.
 2. Yong-Tao, Lv. et al. Transplantation of human cord blood mononuclear cells and umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in autism. Journal of Translational Medicine 2013; 11:196.
 3. Ng, T.K., et al. Progress of mesenchymal stem cell therapy for neural and retinal diseases. World J. Stem Cells. 2014; 6(2): 111-119.

*Kök hücre tedavisine başlanmasında, öncelikle hekim değerlendirmesi ve buna müteakip hasta kararı esastır. DOKU BİYOTEKNOLOJİ laboratuvarı, tedavi uygulayıcısı değildir. Bahsedilen bilgiler ve sonuçlar, bilimsel ve klinik çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulardan referans almaktadır.