Multiple Skleroz (MS)

Multiple skleroz genç ve orta yaştaki insanları etkileyen yaygın nörolojik bozuklardan biridir.
Dünya çapında multipl skleroz hastası olan 2 milyonun üzerinde kişi vardır. Bu hastalık genellikle 30’lu yaşlarda ortaya çıkmakta ve daha çok kadınlarda görülmektedir.

Multipl skleroz; görme kaybı, çift görme, denge bozukluğu, kollarda ya da bacaklarda uyuşmalar, konuşma bozuklukları, baş dönmesi,kollarda ya da bacaklarda güç kaybı, idrar yapmada  sorunlar, cinsel sorunlar gibi yakınmalardan biri ya da birkaçı ile başlar.

Multipl Skleroz tedavisinde tıbbi tedaviler yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavinin ayrılmaz parçalarıdır. Multipl Skleroz  bulaşıcı bir hastalık değildir. Ailevi örnekler olmakla birlikte ırsi bir hastalık değildir.MS hastaların çocuk sahibi olmalarını engelleyen bir hastalık değildir. Multipl Skleroz öldürücü bir hastalık değildir. Multipl Skleroz asla çaresiz bir hastalık değildir.

Multipl Skleroz (MS) yaşamı değil yaşam kalitesini tehdit eden önemli bir nörolojik hastalıkdır.

Multiple Skleroz Hastalığında SVF Kök Hücresi

Multipl skleroz hastalığında kök hücre tedavisi Amerika başta olmak üzere, Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygındır. Kök hücre uygulanan hastalarda %59 ve üzeri olumlu etkilerin görüldüğü bildirilmiştir.

Multiple sklerozda kök hücre tedavisinin amacı; hastalığın ilerlemesine sebep olan asıl sebebi        -bağışıklık sisteminin kişinin kendi sinir hücresi üzerinde yarattığı tahribatı- engellemeye çalışmak ve kök hücrelerin rejeneratif fonksiyonundan istifade ederek zarar görmüş sinir hücrelerinin onarımını sağlamaktır. Kök hücre nakli hastalığın ilerlemesini durdurmaya yardımcı olurken, nörolojik semptomların da azalmasına destek olur.

Yapılan çalışmalarda; Multipl sklerozun kök hücre ile tedavisi hastanın psiko-duygusal durumunda hızlı iyileşmeler sağlamakla birlikte nörolojik etkileri uzun vadede gözlenmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunda (%93) nakil sonrasındaki çok kısa süre zarfında iyileşmeler gözlendiği bildirilmiştir. Bu iyileşmeler zayıflığın azalması, canlı görünüm, iştah ve moralde düzelme gibi belirtilerdir.  Ayrıca, hastaların bir kısmında (vakaların %63’ü) geleceğe dönük olan depresyon, fobi ve endişede azalma gibi derin psikomatik değişimler, hastalığın tedavisine dair daha fazla güven duyma, çalışma kapasitesinin daha iyi olması, konsantrasyon artışı (bu sayede gerek profesyonel gerekse eğitim aktivitelerinde daha üstün başarılı olabilme) şeklinde iyileşmelerin kaydedildiği bildirilmiştir.

Kök hücre naklinden sonra 3-6 ay içinde, başlangıç aşamasındaki multipl skleroz hastalarında hastalığın ilerlemesinin durduğu rapor edilmiştir ancak sinir sisteminin rejenerasyonu (yenilenmesi) uzun süreli bir işlemdir ve sabır gerektirir.

Bilimsel Çalışmalar

  1. Riordan, N.H., et al. Non-expanded adipose stromal vascular fraction cell therapy for multiple sclerosis (Review Article). Journal of Translational Medicine. 2009; 7:29, 1-9.
  2. Ng, T.K., et al. Progress of mesenchymal stem cell therapy for neural and retinal diseases. World J. Stem Cells. 2014; 6(2): 111-119.

*Kök hücre tedavisine başlanmasında, öncelikle hekim değerlendirmesi ve buna müteakip hasta kararı esastır. DOKU BİYOTEKNOLOJİ laboratuvarı, tedavi uygulayıcısı değildir. Bahsedilen sonuçlar, bilimsel ve klinik çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulardan referans almaktadır.