Erektil Disfonksion (İktidarsızlık)

Erektil Disfonksiyon (iktidarsızlık); hastada 3 aydan uzun bir süre devam eden, başarılı bir cinsel ilişki için yeterli ereksiyonun (sertleşmenin) sağlanamaması ve/veya sürdürülememesi durumunun süreklilik kazanması şeklinde tanımlanır. Erektil Disfonksiyon, yapı olarak hastanın yaşamını tehdit etmekle birlikte, fiziksel ve psikososyal sağlık üzerinde derin etkiler bırakmakta ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Erkek ve kadında görülen cinsel fonksiyon bozuklukları eşler arasında ilişkilerin bozulmasında önemli rol oynamaktadır.

Erektil disfonksiyon tüm dünyada 150 milyondan fazla erkeği ve eşini etkileyen ciddi bir tıbbi sorundur. Ülkemizde ise 40-70 yaş arası erkeklerde görülme sıklığı %69.2’dir. Bu oran bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte ülkemizde 5.3 milyon erkeğin etkilendiğini göstermektedir.

Erektil Disfonksiyon Nedenleri

Problem psikolojik veya organik olabilir. Organik nedenler; ürolojik, endokrin bozuklukları, damar ve nörojenik hastalıklara bağlıdır. Erektil disfonksiyona yol açan etkenler:

Sistemik Hastalıklar Diyabet
Hipertansiyon
Koroner Arter Hastalığı
Kronik Böbrek Yetmezliği
Kronik Karaciğer Yetmezliği
Nörolojik Hastalıklar Serebrovasküler hastalık
Multiple Skleroz
Parkinson
Alzheimer
Endokrin Hastalıklar Hiper ve Hipo tiroidizm
Hipogonadizm
Hiperprolaktinemi
Hiperöstrojenizm
Penil Faktörler Peyronie hastalığı
Post-priapizm
Veno-oklüziv disfonksiyon
Psikyatrik Hastalıklar Depresyon
Diğer

Yaşlılık
Hiperlipidemi
Şişmanlık
Sigara
Alkol

Erektil Disfonksiyonda SVF Kök Hücre Tedavisi

SVF kök hücre tedavisi hastanın fiziksel ve duygusal durumunu, uykusunu, hormonal dengesini iyileştirebilmektedir. Dolaşım problemleri, arteriyel ve venöz damaların onarımı, vücut rejenerasyon (yenilenme) kapasitesinin uyarılması, aynı zamanda libido ve cinsel aktivitenin artmasını desteklemektedir.

Kök hücre tedavisi ile birlikte hastaların %83’ü 3 ay içerisinde iyileşme göstermiş ve cinsel yaşamlarına dönebilmişlerdir. Tedavinin yaklaşımı, hormonal, vasküler ve nörolojik mekanizmaların düzeltilmesine dayanmaktadır.

Erektil disfonksiyon tedavisinde, hekim değerlendirmesi neticesinde gerekli görüldüğü takdirde, kök hücre ile kombine edilen farklı tedavi protokolleri de sunulabilmektedir.

SVF kök hücre tedavisi hakkında detaylı bilgi için laboratuvara ulaşın!

Bilimsel Çalışmalar

  1. Ching-Shwun Lin. Advances in Stem Cell Therapy for Erectile Dysfunction (Review Article). Advances in Andrology. 2014. http://dx.doi.org/10.1155/2014/140618
  2. Albersen M. et al. Stem-cell therapy for erectile dysfunction. Arab. Journal of Urology. 2013;11, 237–244.

*Kök hücre tedavisine başlanmasında, öncelikle hekim değerlendirmesi ve buna müteakip hasta kararı esastır. DOKU BİYOTEKNOLOJİ laboratuvarı, tedavi uygulayıcısı değildir. Bahsedilen sonuçlar, bilimsel ve klinik çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulardan referans almaktadır.