Alzheimer

Alzheimer hastalığı kişiyi adım adım yakın çevresinden,  sonra kendinden uzaklaştıran, bir süre sonra da mevcut yaşamla ilgili anıların teker teker silikleştiği, en sonunda insanın kendini dahi tanımakta güçlük çektiği nörolojik bir hastalık türüdür. Alzheimer çoğunlukla psikiyatrik hastalıklarla karıştırılabilmektedir.

Alzheimer hastalığı unutkanlıkla başlayan bir hastalık olarak kendini gösterir. Ancak her unutkanlık Alzheimer hastalığı anlamına gelmez. Unutkanlık ile beraber beceri kaybı ve kişilik özelliklerin değişim görülüyorsa daha dikkatli olmak gerekmekte. Alzheimer hastalığı aynen demansta olduğu gibi günlük aktivitelerin bozulmasından, ilerleyen dönemde hastanın kendini ifade edememesi, çevreyle ilişkilerinin bozulması, hesap muhakeme yeteneğinin, algılamanın bozulmasıyla ilerleyen hatta daha ileri dönemlerde hastanın kişilik değişiklikleri bir takım psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olan bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde kişi artık kendisine dahi bakamayacak duruma gelmektedir.. Yatağa bağımlı hale gelebilmekte ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayarak tamamen bağımlı bir hasta pozisyonuna dönebilmektedir.

Alzheimer Hastalığında SVF Kök Hücre Tedavisi

SVF kök hücreleri; zarar gören spesifik beyin fonksiyonlarının tamirine yardımcı olması sebebiyle Alzheimer hastalığında kullanılabilmektedir. Yapılan çalışmalarda, kök hücre tedavisi ile çok yüksek oranda olumlu sonuçlar elde  edilebilmiştir. Kök hücrelerin nakli; hastaların %75’inde hastalığın daha ileri safhalara geçmesini büyük oranda engellemiş ve mevcuttaki kötü durumun düzelmesine yardımcı olmuştur.

Uygulanan tedavilerin en açık ve kalıcı etkileri nörolojik ve zihinsel semptomların ortaya çıktığı hastalığın başlangıç aşamasında (vakaların %90’ında) elde edilebilmiştir. Organik beyin lezyonları (frontoperiatel loblarda atrofi) gözlenen hastalarda da olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Belirgin zihinsel bozukluk görülen vakalarda kök hücre uygulanması sonucu, hastaların hayat kalitesinin (genel durum, uyku, iştah vb.) arttığı görülmüştür.

SVF kök hücre tedavisi hakkında detaylı bilgi için laboratuvara ulaşın!

Bilimsel Çalışmalar

  1. Abdel-Salam OM. Stem cell therapy for Alzheimer’s disease. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2011 Jun; 10(4):459-85.
  2. Tang J. How close is the stem cell cure to the Alzheimer’s disease: Future and beyond? Neural Regeneration Research. 2012;7(1):66-71. doi:10.3969/j.issn.1673-5374.2012.01.011.

*Kök hücre tedavisine başlanmasında, öncelikle hekim değerlendirmesi ve buna müteakip hasta kararı esastır. DOKU BİYOTEKNOLOJİ laboratuvarı, tedavi uygulayıcısı değildir. Bahsedilen sonuçlar, bilimsel ve klinik çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulardan referans almaktadır.