ALS Tedavisi

Amyotrofik lateral skleroz (aynı zamanda ALS, Charkot hastalığı, Charkot sklerozu-, İngilizce konuşulan ülkelerde ise Lou Gehrig hastalığı olarak anılmaktadır) veya motor nöron hastalığı, kasların dereceli olarak zayıflaması ve atrofisi ile başlayan, 2 ile 5 sene (nadir durumlarda 7 sene) boyunca kötüleşerek, %99.9 ölümcül sonuç doğuran bir hastalıktır.

Amyotrofik lateral skleroz hastalarda kendini aşağıdaki semptomlarla belli eder:

 • Zayıflık
 • Kas spazmları
 • Konuşma ve yutkunma zorluğu
 • Dengede duramama sorunu
 • Artan derin refleksler veya refleksojenik bölgenin genişlemesi
 • Patolojik refleksler
 • Atrofi
 • Sarkan ayak
 • Solunum bozuklukları
 • Ani ve şiddetli gülme veya ağlama nöbetleri
 • Depresyon

ALS Tedavisinde SVF Kök Hücre Tedavisi

İlaç tedavilerine cevap vermeyen veya yeterli sonuç alınamayan ALS hastalarına yapılan kök hücre naklini takiben, %67’sinde güçsüzlük azalmış, iştah artışı ile beraber psikolojik ilerleme kaydedilmiş, ve spastisite yoğunluğunda azalma görülmüştür. Hastaların %34’ünde kök hücre naklinden itibaren yaklaşık 2 ay içerisinde el ve ayaklardaki hareket kabiliyetinde ve kas gücünde artış, reflekslerde normalleşme, lif zonlarında azalma, günlük işleri daha iyi tolere edebilme, disfarji ve disartri yoğunluğunda azalma (yutkunmada, konuşmada, telaffuzda iyileşme) görüldüğü bildirilmiştir.

Elde edilen pozitif sonuçların devam edebilmesi için hastaların %48’inin tedaviyi yıllık periyotlarla tekrarlaması önerilmektedir. Vakaların %25’inde hastalar 2 yıl düzenli kök hücre nakline ihtiyaç duymuşlardır.

SVF kök hücre nakli hastalığın asıl sebebini iyileştirmez, zira hastalığın gerçek sebebi tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Ancak patolojik süreçler üzerinde kayda değer bir etki göstererek hastalığın ilerlemesini önlemeye yardımcı olur. Kök hücreler, ALS hastalarının yaşam kalitesinin artmasına ve ömürlerinin uzamasına destek olur.

SVF kök hücre tedavisi hakkında detaylı bilgi için laboratuvara ulaşın! 

Bilimsel Çalışmalar
 1. Mao Z, Zhang S, Chen H. Stem cell therapy for amyotrophic lateral sclerosis. Cell Regeneration. 2015;4:11. doi:10.1186/s13619-015-0026-7.
 2. Mazzini L et al. Stem cell treatment in Amyotrophic Lateral Sclerosis. J. Neurol. Sci. 2007; 265(1-2): 78-83.
 3. Silani V. Et al. Stem-cell therapy for amyotrophic lateral sclerosis. 2004;364: 200-202.

*Kök hücre tedavisine başlanmasında, öncelikle hekim değerlendirmesi ve buna müteakip hasta kararı esastır. DOKU BİYOTEKNOLOJİ laboratuvarı, tedavi uygulayıcısı değildir. Bahsedilen sonuçlar, bilimsel ve klinik çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulardan referans almaktadır.